Obnovenie hesla

Obrazovka slúži na obnovenie hesla pre existujúcich používateľov portálu grant Environmentálneho fondu, ktorá Vám umožní podať žiadosť o dotáciu.

Do políčka „IČO alebo RČ“ zadajte identifikátor právnickej / fyzickej osobe, pre ktorú si prajete obnoviť heslo.

Nezabudnite vykonať ochranu proti robotom.

Ochrana proti robotom spočíva v tom, že používateľ opíše zobrazený text do položky „Kontrola textu“. 

  • v prípade, že text nie je čitateľný, používateľ má možnosť zmeniť text stlačením tlačidla „Obnoviť CAPTCHA“ (dve šípky).
  • v prípade, že text bol zle opísaný portál neumožní obnovenie hesla a používateľ je nútený opakovane vykonať ochranu proti robotom.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Obrázok 10: Obnovenie hesla používateľa

Po úspešnom vyžiadaní obnovenia hesla sa zobrazí na obrazovke e-mailová adresa na ktorú bol zaslaný e-mail pre obnovenie hesla.

  • v prípade, že k e-mailovej adrese nemáte prístup, prosím, kontaktujte technickú podporu portálu. Kontakt na technickú podporu sa nachádza v pätičke portálu.
  • V prípade, že k e-mailovej adrese máte prístup, prosím, otvorte e-mailovú správu od odosielateľa grant@envirofond.sk a kliknite na odkaz pre obnovenie hesla.

Chart, waterfall chart

Description automatically generated

Obrázok 11: Obnovenie hesla používateľa - informačná lišta

Po kliknutí na odkaz pre obnovenie hesla sa Vám zobrazí obrazovka portálu, ktorá obsahuje dve povinné položky „Heslo“ , „Potvrdenie hesla“ a tlačidlo „Obnoviť“, ktorým sa vykoná zmena hesla.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Obrázok 12: Obnovenie hesla používateľa - po kliknutí na odkaz v e-maily

Pri obnovení hesla platí jedna podmienka a to, že nové heslo nemôže byť rovnaké ako naposledy použité heslo.

Po úspešnom obnovení hesla je používateľ automaticky presmerovaný do privátnej časti portálu.